Členská schůze 2018 Spolku pasení cz.

on .

Pozvánka na Členskou schůzi

Předseda Spolku Ing. Jiří Motyčka tímto v souladu se stanovami Spolku pasení CZ svolává členskou schůzi, která se bude konat dne 21. 01. 2018 od 13:00 hod. na Farmičce, Nová Ves 22, 517 21 Týniště nad Orlicí. 

 

Program

  1. Zahájení schůze
  2. Volba orgánů členské schůze (zapisovatel, ověřovatel,..)
  3. Schválení programu schůze
  4. Zpráva předsedy / místopředsedy SPCZ z činností Výboru SPCZ a aktivit SPCZ za volební období, hospodaření SPCZ za rok 2017, výsledky sezóny 2017, kalendář 2018
  5. Zpráva z KJ
  6. Přijímaní nových členů
  7. Diskuze, připomínky, návrhy - (logo)
  8. Závěr

 

Drobné občerstvení zajištěno.

 

Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů, bude svolána náhradní členská schůze na 13.15 hod. 21.1.2018. Na schůzi je možné hlasovat s uplatněním plné moci, která nemusí být ověřena.

 

 

Titul MR v pasení ČR

2014. Miroslav Koško pes Nick Miveko
2.místo Martin Maček pes Mirk Miveko,3.místo Michal Jindra Quinto Miveko.Závod se běžel v Rakousích 
2013 Miroslav Koško pes Glen
2.místo Miroslav Koško pes Nick,3 místo Petr Kryštof pes Skip.Závod se běžel v Rakousích.

"Není dobré stádo, když nemá dobrého ovčáka – a není dobrý ovčák, když nemá dobrého psa."

Spolek paseníCZ