Zápis z členské schůze 2017

on .

Zápis z volební členské schůze SPCZ

konané v Heřmanově Městci dne 18. 03. 2017

Přítomní: Ing. J. Motyčka, Ing. P. Čapková, D. Rájová, Ing P. Opočenská, E. Štemberová, M. Maček, K. Taylor, N. Semecká, J. Sommrová

 

Jednatel SPCZ J. Motyčka zahájil členskou schůzi a předložil ke schválení program členské schůze: J. Motyčka

Program:

 1. Zahájení schůze
 2. Schválení programu schůze
 3. Volba orgánů členské schůze
 4. Zpráva předsedy / místopředsedy SPCZ z činností Výboru SPCZ a aktivit SPCZ za volební období, hospodaření SPCZ za rok 2016, výsledky sezóny 2016, kalendář 2017
 5. Revize Stanov SPCZ
 6. Volba Výboru na další volební období
 7. Diskuze, připomínky, návrhy
 8. ZávěrHlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
 9.  
 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zapisovatel: D. Rájová

Ověřovatel: Ing. P. Čapková

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

 1. Volba volební komise

Volební komise: J. Sommrová, N. Semecká, K. Taylor.

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

 

 1. Zprávy členů výboru

Členové výboru – M. Koško, I. Horská a R. Loučka písemně odstoupili ze svých funkcí ve výboru na konci řádného funkčního období. Na schůzi SPCZ se nedostavili a ani písemně nepředložili zprávy z činnosti výboru za rok 2016. Svou funkci řádným způsobem nepředali. Členská základna vyslovila nespokojenost s činností výboru ve funkčním období.

 1. Loučka nesplnil úkol z čl. schůze ve Chvojenci 28. 11. 2014 a nezaslal potřebné dokumenty a změny na Rejstříkový soud.

 

 1. Revize Stanov

Změny Stanov jsou uvedeny v příloze č. 1.

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

 

 1. Volba výboru

Kandidáti:

Ing. P.Čapková,         Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Ing. J.Motyčka,          Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

M.Maček:                   Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Ing. P.Opočenská,     Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

E.Štemberová:           Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

Rozdělení funkcí výboru:

Předseda:                   Ing. J.Motyčka Místopředseda:           Ing. P.Čapková Hospodář:                   Ing. P.Opočesnká Garant CS:                 M.Maček Garant TS:                  E.Štemberová

 

 1. Zpráva o hospodaření SCPZ, přednesl ing. J.Motyčka
 2.  
 3. D.Rájová poděkovala f.Fitmin za sponzoring akcí pasení v roce 2016.

 

 1. Návrh změny členských příspěvků. Členské příspěvky budou ve výši 300 Kč.
 2. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

 

 1. Návrh změny odvodů za starty v roce 2017: Organizátoři, kteří jsou členi SPCZ jsou osvobozeni od odvodů za starty. Pro nečleny zůstávají odvody ve výši 20 Kč za psa. 
 2. Hlasování: pro: 6 proti: 3 zdržel se: 0
 3. Organizátoři, kteří jsou členi SPCZ, a jsou zproštěni odvodů za starty, musí zohlednit výši startovného pro startující členy SPCZ ve výši 50 Kč / start v IHT 1-3. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
 4.  
 5. SPCZ v roce 2017 neposkytne finanční příspěvek zástupci FCI na zasedání Komise pasení FCI z důvodu opakované absence zpětné vazby. Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0
 6.  
 7. V roce 2018 bude Mistrovství ČR v TS pořádat SPCZ, jak bylo Komisí pasení určeno. Areál bude upřesněn.

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

 

 1. Členská schůze schválila benefity pro členy SPCZ: semináře pasení CS+TS, zvýhodněné startovné, možnost tréninků na vybraných areálech. Pozvánky, podrobnosti a přihlašování budou průběžně uveřejňovány na webu SCPZ.

Hlasování: pro: 9 proti: 0 zdržel se: 0

 

 1. V roce 2017 bude uspořádáno školení rozhodčích TS, CS, kteří jsou členové SPCZ pod vedením P. Heintze (Fr). Výbor zažádá o proplacení nákladů za školení KJ ČR dle stanov KJ ČR viz článek 6, bod 2/c.
 2.  
 3. Nezaplacené odvody za starty psů v roce 2016: Vostřez, Horská, Ragánová, Kaucká, Černá byli vyzváni k zaplacení dlužné částky do 23. 03. 2017. V případě neuhrazení bude organizátorům vystavena faktura na dluh, vč. Penále.
 4.  

 

 

Usnesení členské schůze

Členská schůze bere na vědomí:

 • Zprávu J. Motyčky o hospodaření Spolku pasení CZ
 • Rezignaci na funkce I.Horská, M.Koško a R.Loučka
 • Změnu stanov
 • Nově zvolený výbor
 • Změnu členských poplatků, odvodů za starty a benefity pro členy SPCZ
 • Zrušení finančního příspěvku pro delegáta na zasedání FCI Komisi pasení

 

 

Úkoly členské schůze:

 1. P. Opočenská zajistí změnu stanov na Rejstříkovém soudu.
 2. J. Motyčka a P. Opočenská zajistí změnu přístupu k BÚ.
 3. D. Rájová vypracuje směrnici pro pořadatele, předloží ke schválení výboru do 06. 04. 2017.
 4. Výbor zpracuje žádost pro komisi pasení o zaslání formulářů NHAT.
 5. Výbor navrhne způsob evidence a vydávání VP.
 6. Výbor zpracuje kalendář akcí pasení pro rok 2018.
 7. J. Motyčka zpracuje online přihlašování na akce pasení pod SPCZ.
 8. Výbor zajistí revizi webových stránek.
 9. Výbor zjistí stav databáze Komise pasení.
 10. Výbor zpracuje žádost na KJ ČR o dotaci školení pro rozhodčí.

 

Přílohy: - Stanovy SPCZ - Nezaplacené odvody z akcí pasení 2016

 

V Heřmanově Městci dne 18. 03. 2017.

 

 

 

 

 

Zapsala: D. Rájová                                                       Ověřovatel zápisu: P. Čapková

Proč se stát členem spolku?

Sleva na startovném na závodech
Školení a semináře zdarma. 
Přihláška ON-LINE
Rychlá registrace členství

"Není dobré stádo, když nemá dobrého ovčáka – a není dobrý ovčák, když nemá dobrého psa."

Spolek paseníCZ