Zasedání ČMKU dne 14.4.2016 n

on .

Žádost o prověření rozhodnutí předsednictva KJ ČR ve věci spolků pro pasení - O. Vondrouš seznámil přítomné se situací. ČMKU nemá uzavřenou smlouvu o spolupráci se spolky pro pasení začleněnými pod KJ ČR. Garanci za pastevecký výcvik jako celek (akce, rozhodčí atd.) zastává KJ ČR, která je oprávněna řídit činnost v rámci vlastních normativů.

 

Za tímto účelem KJ ČR vytvořila komisi pro pasení, která bude tuto oblast spravovat. KJ ČR je plně zodpovědná za práci komise a předsednictvo KJ ČR vždy schvaluje návrhy komise pro pasení. Oba spolky pro pasení nemají vlastní pravomoci vůči ČMKU. Garantem za pasení a partnerem ČMKU zůstává pouze KJ ČR, tak, jako doposud.

Celý zápis zde

Proč se stát členem spolku?

Sleva na startovném na závodech
Školení a semináře zdarma. 
Přihláška ON-LINE
Rychlá registrace členství

"Není dobré stádo, když nemá dobrého ovčáka – a není dobrý ovčák, když nemá dobrého psa."

Spolek paseníCZ