Mistrovství BCCCZ v pasení 11-12.8.2018 hl

on .

Propozice a info.

ovce:plemeno Skude

11.8.2018       T3  (CS)  MR BCCCCZ  rozhodčí  E. Verboven (BE) budou hodnoceny 2 kategorie  Kategorie FCI ( psi s registrací FCI) a kategorie open (psi bez registrace FCI)

                     T2  (CS)  rozhodčí  E. Verboven (BE)

                     HWT (CS) a NHAT (CS + TS) rozhodčí D.Rájová

 

12.8.2018      T1 (CS)      rozhodčí  E. Verboven (BE)

                    Farma        rozhodčí  E. Verboven (BE)

                   HWT (CS) a NHAT (CS + TS) rozhodčí D.Rájová

Kategorie T1-T3 - pokud pes již startoval v kat. vyšší, nemůže zpět do nižší,
pokud chcete přestoupit do kat. vyšší - můžete
 

Kdy / When: Sobota/Saturday: 8.30 - 9.00 přejímka pro T3 a T2
presentation 8.30 - 9.00 o´clock for T3 and T2
breefing pro T2 po ukončení T3 běhů
breefing for T2 after finishing T3 runs
HWT CS a NHAT přejímka v 14 - 16.30 hod  čas se může změnit dle počasí,,
presentation at 14 - 16.30 o´clock for HWT and NHAT (the time could be changed according the weather)
 
Neděle/Sunday: 8.30 - 9.00 přejímka / presentation 8.30 - 9.00 o´clock
breefing pro Farma po ukončení T1 běhů
breefing for Elév Cup after finishing T1 runs
HWT CS a NHAT přejímka v 14 - 16.30 hod
presentation at 16 - 14.30 o´clock for HWT and NHAT

Poplatky / Payment : NHAT, HWT - 420 Kč pro členy BCCCZ a SPCZ, 470 Kč pro nečleny.
Po připsání platby bude přihlášení zveřejněno  
 
T1 - T3, Farma - 400 Kč pro členy BCCCZ a SPCZ, 450 Kč pro nečleny
Po připsání platby bude přihlášení zveřejněno  
 

Uzávěrka / deadline : 8.8.2018 nebo do naplnění limitu 30 psů / den
 8.8.2018 or to the filling up the limit 30 dogs per day

Stravování: Občerstvení zajištěno,parkování zajištěno i místo pro stany,karavany.
Refreshments: Lunch and snacks available ,parking is provided, caravans, camping

Veterinární podmínky: Pes musí být klinicky zdráv a mít platné očkování
s sebou očkovací průkaz/petpas
Veterinary conditions: Dog has to be clinically heath, with valid vaccination
take along petpass .

Upozorňujeme, že je povinné, aby si majitel zažádal sám o vystavení VP před závody, a to i pro zkoušky NHAT! Více info na webu https://paseni.kjcr.cz/zavodnici/

ONLINE PŘIHLÁŠENÍ - REGISTRACE

 

 

Proč se stát členem spolku?

Sleva na startovném na závodech
Školení a semináře zdarma. 
Přihláška ON-LINE
Rychlá registrace členství

"Není dobré stádo, když nemá dobrého ovčáka – a není dobrý ovčák, když nemá dobrého psa."

Spolek paseníCZ